ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ - ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ / ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΗΚΩΝ ΕΠΑΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ »

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
« ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ / ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΗΚΩΝ ΕΠΑΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ »

Η πρωτόγνωρη κρίση - μακράν η χειρότερη σε περίοδο ειρήνης - που βίωσε η χώρα την τελευταία δεκαετία, αναντίρρητα επηρέασε αρνητικά την ικανότητα δανεισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιηθούν οι δυνατότητες δανεισμού για τις Ελληνικές επιχειρήσεις - πόσο μάλλον του φθηνού δανεισμού – με λίγα λόγια έλειψε το απαραίτητο οξυγόνο από την οικονομία!
Σε αυτό συνέβαλε βεβαίως η μείωση των εισοδημάτων των πολιτών, με άμεση συνέπεια:

· Τη μείωση της αποταμίευσης των νοικοκυριών (της καταθετικής βάσης), και
· Την αύξηση του αριθμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Τα παραπάνω, αναπόφευκτα οδήγησαν, σε πολύ πιο αυστηρά κριτήρια χορήγησης δανείων, τα οποία αποτελούν το βασικό πρόβλημα στην αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας - ιδίως στην περιφέρεια – και κατ΄ επέκταση οδήγησαν στην αλματώδη αύξηση της ανεργίας και φυσικά στη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής.
▲ Κάτω απ αυτές τις συνθήκες, το κράτος καλείται να ανταποκριθεί, στην επιτακτική ανάγκη χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αρθ. 1 - 9
Η ίδρυση ενός σύγχρονου αναπτυξιακού φορέα, όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, συνιστά μια τομή για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, με στόχο την ανάπτυξη της οικονομίας.
Δεν πρωτοτυπούμε - η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν διαθέτει παρόμοιο θεσμό.
Η απαίτηση, για τη δημιουργία ενός θεσμού ικανού να στηρίξει αποτελεσματικά τις ανάγκες και τις πρωτοβουλίες των Ελληνικών επιχειρήσεων, είναι παραπάνω από προφανής.
Από το 1816 στην Ευρώπη, το 1855 στην Αμερική, το 1947 στην Ασία και το 1959 στην Αφρική, λειτουργούν Δημόσιες Αναπτυξιακές Τράπεζες στηρίζοντας επιχειρήσεις τις κατά τόπους οικονομίες. Σημειώνεται, ότι το 2016 υπήρχαν περίπου 520 εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες παγκοσμίως μεταξύ των οποίων 49 στην Ευρώπη.
Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει ως κύριο σκοπό, την υποστήριξη του παραγωγικού συστήματος, με στόχο, την προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας σε εθνικό επίπεδο - με σαφή αναπτυξιακή κατεύθυνση και συμβουλευτικό ρόλο.
▲ Αναντίρρητα, μεταξύ των αναγκών των Ελληνικών επιχειρήσεων, η Πρόσβαση σε Χρηματοδότηση, ανάγεται στην πιο κρίσιμη προϋπόθεση για την ανάπτυξης της βιωσιμότητας τους.
Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα :
· Θα λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία,
· Θα έχει παραρτήματα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας,
· Θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενη, τα κονδύλια θα προέρχονται από το ΕΣΠΑ, το τραπεζικό σύστημα, και ιδιώτες επενδυτές,
· Θα παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις,
ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αρθ. 10-29
Το Νομοσχέδιο κινείται στην κατεύθυνση της ανάπτυξης με έμφαση στην βιομηχανική ανάπτυξη και την προσαρμογή στην προηγμένη οικονομία της γνώσης.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο:
● Καθίσταται πιο ελκυστικό και αποτελεσματικό για τους επενδυτές, προσφέροντας μεγάλο εύρος ωφελημάτων, προκειμένου να προσελκύσει στρατηγικές επενδύσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.
● Κατοχυρώνει μια ασφαλή, διαφανή και ταχεία διαδικασία για τους επενδυτές.
▲ Μόνο έτσι θωρακίζεται έτσι το δημόσιο συμφέρον, στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα και αναδεικνύοντας ένα ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον.
Ο υφιστάμενος νόμος 3894/2010, παρά τις τροποποιήσεις του, δεν κατέστη ποτέ αποτελεσματικός στην προσέλκυση επενδύσεων - είναι χαρακτηριστικό ότι στα οκτώ χρόνια
εφαρμογής του, έχουν υπαχθεί μόλις 15 επενδυτικά σχέδια, χωρίς να έχει υλοποιηθεί έως σήμερα κανένα από αυτά !
Τι κάνουμε με το νέο θεσμικό πλαίσιο:
● Διευρύνουμε τους κλάδους των Στρατηγικές Επενδύσεων κυρίως, στη βιομηχανία, την έρευνα και την ανάπτυξη.
● Ενισχύουμε τα κίνητρα, δίνουμε πολύ περισσότερα φορολογικά κίνητρα, ταχεία απόσβεση, υπέρ-απόσβεση, γενναία επιχορήγηση.
● Εισάγουμε την ψηφιακή διαβούλευση, κάτι το οποίο είναι και προς το κοινό συμφέρον, επενδυτών και του Δημοσίου. Η διαφάνεια εγγυάται την πλήρη ενημέρωση του επενδυτή και τις υποχρεώσεις του Δημοσίου.
● Εισάγουμε την έννοια του ανεξάρτητου ελεγκτή, παρακολουθούμε την επένδυση, που είναι ζητούμενο και αφορά ευθέως στο Δημόσιο Συμφέρον, αλλά και του επενδυτή.
● Δίδεται ο χαρακτηρισμός Στρατηγικής Επένδυσης σε ακίνητα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ώστε να έχουν τα οφέλη από την υπεραξία η οποία προκύπτει.
Η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) αποφασίζει για την υπαγωγή ή μη του εκάστοτε επενδυτικού.
Τα κίνητρα που προσφέρονται στο νέο πλαίσιο είναι τα εξής:
Α) Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. (Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων)
Β) Ταχεία αδειοδότηση
Γ) Σταθερό φορολογικό καθεστώς
Δ) Κλιμακούμενα φορολογικά κίνητρα
Ε) Επιδότηση μισθολογικού κόστους και ενισχύσεις για έργα Έρευνας & Ανάπτυξης

▲ Δηλαδή, ακριβώς ό,τι έχει ανάγκη η οικονομία της χώρας και οι επενδυτές, που δεινοπάθησαν στα χρόνια της κρίσης.

Όμως, η καθολική απαίτηση της κοινωνίας των ελεύθερων επαγγελματιών - που μετά το 2010 ανατράπηκε κάθε προγραμματισμός στις επιχειρήσεις τους - είναι η ρύθμιση των οφειλών, που δημιουργήθηκαν κάτω από απολύτως αντίξοες και παράλογες συνθήκες, στα χρόνια της μεγαλύτερης κρίσης που γνώρισε ο τόπος σε περίοδο ειρήνης. ▲ Πολύ σύντομα πρόκειται να κατατεθεί το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ) και ακολουθεί ανάλογο νομοσχέδιο για οφειλές προς το Δημόσιο.
Τα δημοσιοοικονομικά περιθώρια που δημιουργήθηκαν με θυσίες των πολιτών και με σεβασμό του μόχθου τους, το επιτρέπουν! - Οι «Κασσάνδρες» θα διαψευστούν ξανά!

Αθήνα 20.4.2019 Ουρσουζίδης Ν. Γιώργος
Βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ

Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ news Κεντρική Μακεδονία

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video