ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Δίνουν μάχη για να πάνε χωρίς έλεγχο ως τις εκλογές

Γράφει η Σοφία Βούλτεψη

Μάχη για να φθάσει ως τις εκλογές χωρίς να ελεγχθούν όσα από τα στελέχη του – για την ακρίβεια οι υπουργοί του, που κινδυνεύουν από αποκαλύψεις για παράνομες συναλλαγές και δραστηριότητες με «μπροστινούς» - δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας προσωπικά.

Και στη μάχη αυτή χρησιμοποιούν το γνωστό όπλο τους: Το ψέμα! Και την ευκολία με την οποία κατηγορούν τους αντιπάλους τους αντιστρέφοντας με ύβρεις και επιθέσεις την πραγματικότητα.

Η αλήθεια ωστόσο είναι μία:

Η δήθεν βουλευτική τροπολογία που έφθασε στην Ολομέλεια στις 4 Απριλίου λίγο πριν από την ολοκλήρωση της συζήτησης και την ψηφοφορία, την οποία έκανε δεκτή ο κ. Τζανακόπουλος, αποσκοπεί στην εξουδετέρωση των νόμων του 2003 και του 2014 για τον έλεγχο του πολιτικού χρήματος.

Με την επίσης γνωστή μέθοδο της πρόκλησης σύγχυσης, που σχεδόν πάντα οδηγεί σε εμπλοκή.

Τα πράγματα έχουν ως εξής:

Η τροπολογία (που εντάχθηκε στον νόμο του 2003) η σχετική με τον τρόπο λειτουργίας της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής για το πόθεν έσχες, περιλάμβανε δύο παραγράφους – μια εντελώς ρηχή πρώτη, που χρησίμευε ως περιτύλιγμα της δεύτερης, η οποία είχε και το «ζουμί».

Παράγραφος 1η: «Η αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται από άρση τραπεζικού, χρηματιστηριακού, φορολογικού και επαγγελματικού απορρήτου είναι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου αρμοδιότητας της Επιτροπής».

Παράγραφος 2η: «Μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2019 με απόφαση του Προέδρου της Βουλής και των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται ενιαίος κανονισμός διαδικασιών ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης για όλα τα όργανα ελέγχου του παρόντος νόμου».

Έφεραν δηλαδή μια εντελώς άχρηστη πρώτη παράγραφο, για να ψηφίσουν τη δεύτερη, με την οποία θα περάσουν το καλοκαίρι τους ήσυχοι. Σκαρφίστηκαν (για να χρησιμοποιήσω κι’ εγώ την λέξη με την οποία μας κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου – δηλαδή ο κ. Τσίπρας) να φέρουν μια διάταξη με την οποία θα εξουδετερωθούν όχι μόνο η δική τους πρώτη παράγραφος, αλλά και δύο λεπτομερέστατοι νόμοι που ήδη λειτουργούσαν. Τον δεύτερο μάλιστα, αυτόν της κυβέρνησης Σαμαρά, τον είχαν καταψηφίσει, καταγγέλλοντας… «αυστηροποίηση»!

Είναι ξεκάθαρο: Κάθε φορά που θα φθάνει μια υπόθεση στην Επιτροπή (όπου την πλειοψηφία έχει η κυβέρνηση), θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα (και μάλιστα με δήθεν καταληκτική ημερομηνία που θα συμπέσει με την προκήρυξη των εκλογών) να γίνεται επίκληση της εν εξελίξει διαδικασίας για δήθεν καθορισμό κάποιου «ενιαίου κανονισμού διαδικασιών ελέγχου» που θα αφορά όλα τα όργανα τα οποία εμπλέκονται στον έλεγχο. Δηλαδή και της Δικαιοσύνης!

Σα να τους ακούω μέσα στην Επιτροπή: «Βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία, ας δούμε πώς θα ολοκληρωθεί, να έχουμε έναν ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης» και τα λοιπά και τα λοιπά!

Προσέξτε τώρα: Οι ήδη ισχύοντες νόμοι ήταν εξαιρετικά αναλυτικοί, πολυσέλιδοι, συγκεκριμένοι και κάλυπταν με ειδικά κεφάλαια όλες τις πτυχές ελέγχου του πολιτικού χρήματος.

Ουδέν προσετέθη και οι ισχυρισμοί του Μεγάρου Μαξίμου (του κ. Τσίπρα δηλαδή που είναι προφανές ότι κάποιους θέλει να καλύψει) ότι τάχα η άρση του απορρήτου από την Επιτροπή «θα είναι πλέον είναι υποχρεωτική και αυτόματη» είναι παραμύθια για μικρά παιδιά. Απλά ήθελαν να παγώσουν τους ελέγχους ως το τέλος Σεπτεμβρίου!

Ο νόμος του 2003

Ο νόμος 3213/2003 («Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων»), στο Άρθρο 3Β, ανέφερε τα εξής:

«Στο πλαίσιο του ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, η Επιτροπή του άρθρου 3A μπορεί να ζητά από τα υπόχρεα πρόσωπα όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, στις οποίες περιλαμβάνονται και ομαδοποιημένες πληροφορίες που αφορούν ορισμένες κατηγορίες συναλλαγών ή δραστηριοτήτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή οντοτήτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τις κρατικές χρηματοδοτήσεις τους, τις ιδιωτικές και τις παντός είδους εισφορές ή προσφορές. Η Επιτροπή αξιολογεί και διερευνά τις πληροφορίες που διαβιβάζονται ή καθ' οιονδήποτε τρόπο περιέρχονται σε αυτήν σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων, τις ανακρίβειες ή ελλείψεις αυτών. Η Επιτροπή έχει πρόσβαση σε κάθε μορφής αρχείο δημόσιας αρχής, υπηρεσίας ή Οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα, καθώς και στο σύστημα «Τειρεσίας» και μπορεί να ζητά, στο πλαίσιο των ελέγχων και των ερευνών, τη συνεργασία και την παροχή στοιχείων κάθε είδους από φυσικά πρόσωπα, δικαστικές, προανακριτικές ή ανακριτικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και οργανισμούς οποιασδήποτε μορφής, υποχρεουμένων όλων στην άμεση παροχή των ανωτέρω στοιχείων, ενημερώνουν δε τις αρμόδιες αρχές για περιπτώσεις ελλιπούς συνεργασίας ή μη συμμόρφωσής τους προς τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Έναντι της Επιτροπής δεν ισχύει, κατά τη διάρκεια των ελέγχων και ερευνών της, οποιοδήποτε τραπεζικό, χρηματιστηριακό, φορολογικό ή επαγγελματικό απόρρητο, με την επιφύλαξη των άρθρων 212, 261 και 262 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Η Επιτροπή επικουρείται και για τις υποθέσεις του παρόντος νόμου από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της περίπτωσης ζ' της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3023/2002».

Προέβλεπε επίσης ο συγκεκριμένος νόμος ότι «με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά στο αντικείμενο, στη διαδικασία ελέγχου, καθώς επίσης στην οργάνωση και τη λειτουργία της Επιτροπής για την εξέλεγξη των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των ανωτέρω προσώπων».

Επομένως, δεν χρειαζόταν καν τροπολογία, αφού, βάσει του νόμου, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Βουλής μπορεί να λάβει αποφάσεις ή να κάνει αλλαγές ως προς την διαδικασία του ελέγχου.

Ο νόμος του 2014

Ο νόμος 4821/2014, που τροποποιούσε τον νόμο του 2013 επί το αυστηρότερον, εξειδίκευε όλους τους υπόχρεους για δήλωση πόθεν έσχες αυξάνοντας τον αριθμό τους, κατέγραφε λεπτομερώς όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, καθώς επίσης και τα όργανα και την διαδικασία ελέγχου.

Με το άρθρο 225 προσδιορίζονταν λεπτομερέστατα τα της Επιτροπής της Βουλής.

Με το άρθρο 226 προσδιοριζόταν ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής. Και μετά την επανάληψη των προβλέψεων του νόμου του 2003, με το άρθρο 227 προβλέπονταν αυστηρές ποινές φυλάκισης και υψηλά πρόστιμα, που φθάνουν μέχρι κάθειρξη 10 ετών και ένα εκατομμύριο ευρώ. Όσον αφορά στον καταλογισμό, ο νόμος Σαμαρά προβλέπει «χρηματικό ποσό μέχρι της αξίας περιουσιακού αποκτήματος, το οποίο απέκτησε ο ίδιος, ο/η σύζυγός του ή το ανήλικο τέκνο του, εφόσον η προέλευση του περιουσιακού οφέλους δεν δικαιολογείται».

Με το άρθρο 229 εισήχθη ο θεσμός της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων από τον ελεγχόμενο και τον/την σύζυγό του.

Στην ομιλία του, ο υπουργός Επικρατείας Δημήτρης Σταμάτης είχε υπογραμμίσει ότι για πρώτη φορά στην Επιτροπή μπαίνουν ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ένας τραπεζίτης για να βοηθήσει το έργο αυτής της επιτροπής, διότι, όπως είπε, ένα από τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο έλεγχος ήταν η αδυναμία να πάρουν τα στοιχεία από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Το τι έγινε στη Βουλή εκείνη την 6η Αυγούστου του 2014 δεν λέγεται!

Ο Τσίπρας καταψήφισε και έφυγε για το… Άγιο Όρος!

Στην ομιλία του, ο κ. Τσίπρας, αφού κατήγγειλε ότι «υπάρχει μια διαρκής παραβίαση της δημοκρατικής νομιμότητας, παράκαμψη του κοινοβουλίου, αυταρχισμός» και αφού αναφέρθηκε στις «”βουλευτικές” και καλά τροπολογίες» (όπως αυτή της 4ης Απριλίου 2019, φαντάζομαι), κατήγγειλε ότι η Επιτροπή θα είναι «κυβερνητικό όργανο» - ενώ γνώριζε πως σ’ αυτή μετέχουν ένας αρεοπαγίτης, ένας σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Αυτά – και άλλα πολλά περί κατάργησης του ΕΝΦΙΑ και δεσμεύσεων για λύση στο θέμα των χρεών στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, για επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, προστασία από τις κατασχέσεις πρώτης κατοικίας, κατάργηση του αυτόφωρου για χρέη στο δημόσιο – είχε πει τον Αύγουστο του 2014 ο κ. Τσίπρας, πριν φύγει για το… Άγιος Όρος για να επισκεφθεί μια σειρά μοναστήρια παρέα με τον Νίκο Παππά, προφανώς αναζητώντας προκαταβολικά… άφεση αμαρτιών!

Και βέβαια, αφού είχε καταψηφίσει με τους βουλευτές του που συμμετείχαν στο Β΄ Θερινό Τμήμα της Βουλής. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισαν και το άρθρο 226 για την σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου για το πόθεν έσχες και το άρθρο 227 για την διαδικασία ελέγχου του πόθεν έσχες και τα άρθρα 223 (για τους υπόχρεους σε δήλωση πόθεν έσχες), 224 (για το περιεχόμενο της δήλωσης πόθεν έσχες), 225 (για τα όργανα και τη διαδικασία ελέγχου πόθεν έσχες), 228 (για τις κυρώσεις για ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες), 229 (για καταλογισμό περιουσίας), 230 (για τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων μαζί με τη δήλωση πόθεν έσχες).

Υπέρ ψήφισαν 50 βουλευτές της συμπολίτευσης και κατά οι 39 του ΣΥΡΙΖΑ, της ΔΗΜΑΡ, της Χρυσής Αυγής, οι Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί βουλευτές, ενώ είχαμε και 8 παρών  (ΑΝΕΛ, ΚΚΕ).

Δηλαδή ο Τσίπρας και οι βουλευτές τους καταψήφισαν μαζί με την Χρυσή Αυγή και τώρα έχουν το θράσος να ασκούν κριτική στη Νέα Δημοκρατία!

Και για να μην έχουμε καμιά αμφιβολία, ο κ. Δρίτσας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τότε του ΣΥΡΙΖΑ, είπε κατά την ομιλία του:

«Θα είχα να πω πάρα πολλά πράγματα για τις διατάξεις που περιέχουν αυτά τα άρθρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ σας ζητά να τα πάρετε πίσω, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά στο όνομα δήθεν της «αυστηροποίησης» κάποιων ποινών ή της επέκτασης των ερευνωμένων προσώπων και αξιωμάτων σ’ άλλες κατευθύνσεις. Αυτό σ’ αυτή την περίπτωση δεν είναι πλεονέκτημα αλλά μειονέκτημα, διότι ένας τέτοιος φόρτος εργασίας σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει έλεγχος. Εν πάση περιπτώσει, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται ούτε ως προαπαιτούμενο ούτε ως μη προαπαιτούμενο η φαλκίδευση μιας διαδικασίας που έχει ξεκινήσει».

Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο καταψήφισε, αλλά και κατήγγειλε την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου και την επέκταση των υπό έρευνα προσώπων, για να αποφευχθεί ο… φόρτος εργασίας, αλλά και επειδή δήθεν ο έλεγχος του πολιτικού χρήματος αποτελούσε προαπαιτούμενο που επιβλήθηκε από την τρόικα!

Και δεν ψήφισαν για… να μην κάνουν το χατίρι της τρόικας!


Σοφία Βούλτεψη

Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ news Κεντρική Μακεδονία

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video